Каталог програми за обучение 2019

  • Home
  • /
  • Обучения
Каталог програми за обучение 2019
Alt
Description

В настоящия Каталог ’19 сме се опитали да постигнем баланс в отделните форми на обучение, но и с оглед на задаващите се нови ангажименти на ИПА по отношение на провеждане на централизирани конкурси за държавни служители. Ще продължим да подкрепяме процесите на модернизиране на българската администрация и реализацията на стратегическите документи в тази област.

 

Details