Каталог програми за обучение 2022
Alt
Description

Каталогът с обучения на ИПА за 2022 година включва изцяло нова програма "Устойчиво развитие и иновации", нови и актуализирани електронни модули за самообучение и курсове, като част от тях се провеждат по проекти на ИПА, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Обучения в периода септември-декември 2022

Обучения с такса Каталог 2022, септември-декември

Електронни модули за самообучение по проект "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 


Обучения в периода април-август 2022

Списък на курсовете по проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Списък на обученията с такса от Каталог 2022 за периода април - август
 

Архив Каталози

Details