19 February 2019

Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) предлага пълни стипендии до 2 години за получаване на образователна степен „Магистър“ и до 3 години за получаване на образователна степен „Доктор“, на чуждестранни граждани, за своята Global IT Technology Program (ITTP). Програмата е спонсорирана изцяло от правителството на Република Корея и е насочена към държавни служители университетски преподаватели, работещи в ИТ сферата. Представители на частния сектор не могат да кандидатстват.

 

Документите се подават онлайн в периода 19 март до 9 април 2019 г. на адрес https://apply.kaist.ac.kr/interGradApply

 

Служителите от българската държавна администрация, които ще кандидатстват, следва да уведомят Института по публична администрация на адрес:  a.nyazieva@ipa.government.bg

 

Приложени може да видите материалите, предоставени от KAIST:

 

Грама

 

Брошура

 

Информация за програмата