12 March 2019

   

 

Европейският Институт по публична администрация започна набирането на предложения за ежегодните Награди за Европейския публичен сектор (EPSA). Заявленията за кандидатстване могат да се подават онлайн до 18 април 2019 г. на адрес: https://epsa2019.eu/en/user/check/

 

Основната тема тази година е„Нови решения на комплексни предизвикателства – Устойчив публичен сектор, ориентиран към гражданите и подготвен за бъдещето“. Под този надслов EPSA 2019 се стреми да покаже и възнагради онези практики, които предлагат нови решения в областта на публичните услуги и разработването на политики за решаване на комплексните предизвикателства, пред които е изправен публичният сектор в Европа - демографските промени, изменението на климата, технологичната трансформация, киберсигурността и други.

 

Поканата е отворена за всички иновативни и ефективни организации от публичния сектор в Европа, които искат да представят работата си и да обменят добри практики с други организации.

 

Промо видео - https://youtu.be/eoQaqWH8guY

 

За повече информация, посетете сайта на EPSA тук.