Обучение и развитие на човешките ресурси
Alt
Description

В съвременните условия (нарастваща конкуренция и динамични изисквания към човешкия капитал) проблемите на обучението и развитието на човешките ресурси все по-често привличат вниманието както на изследователите, така и на практиците в тази област.

Във връзка с това тук се представят същностните характеристики, целите и основните дейности в обхвата на обучението и развитието на човешките ресурси в организацията, а така също и неговите взаимовръзки с редица други ключови дейности от управлението на човешките ресурси

Details