Предмет: Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА
Пореден Номер: 17
Статус: Възложена
Дата на обявяване на поръчката: Monday, October 1, 2018
Крайна дата за подаване на документи: Monday, October 22, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: Tuesday, October 23, 2018
Документи:
Файл: PDF icon Решение
Дата: Monday, October 1, 2018
Дата: Monday, October 1, 2018
Дата: Monday, October 1, 2018
Дата: Monday, October 1, 2018
Файл: Microsoft Office document icon Образци
Дата: Monday, October 1, 2018
Дата: Thursday, October 18, 2018
Дата: Friday, October 12, 2018
Файл: PDF icon Решение
Дата: Monday, November 12, 2018