17 December 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) бе отличен с награда за принос в развитието на обществените консултации. Изпълнителният директор на ИПА, г-н Павел Иванов прие отличието в рамките на заключителната проява по проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, изпълняван от Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес.

Пред гостите на събитието г-н Иванов изтъкна значението на обществените обсъждания като мост между администрацията и гражданското общество и обърна внимание на възможностите и предизвикателствата, които дигитализацията поставя пред обществените консултации.