11 June 2020

Поради удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната, планираните присъствени обучения в ИПА за периода 15.06. - 30.06.2020 г. се отменят за есента. Администрациите допълнително ще бъдат информирани за новите дати на присъствените обучения.