Ефективни комуникации в публичния мениджмънт
Alt
Description

Ролята на комуникационния процес постепенно разшири своето значение и понастоящем е от критична значимост с оглед на реализацията на успешни публични политики на местно и на национално равнище. С нарастване на информационния поток, с повишаване на изискванията към организацията на административната дейност и за достигане на добра производителност в работата е необходимо методично и целенасочено да се работи за внедряване на новите технологични решения и усъвършенстване на информационната среда.

Details
  • Автор: Валентин Василев, Димитрина Стефанова, Славянка Ангелова
  • Година на публикацията: 2017