Барометър на ангажираността 2020
Alt
Description

„Барометър на ангажираността“ е национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, което се провежда за втора поредна година. То е инструмент за оценка на ангажираността на служителите и на тяхното мнение и нагласи към някои ключови аспекти на работата в администрацията като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и други.

Проучването „Барометър на ангажираността“ е проведено в периода 1-30 юни 2020 г. на от екип на Института по публична администрация, като е използван моделът на The Civil Service People Survey – онлайн въпросник за оценка на ангажираността, който вече над 10 г. ежегодно се прилага в публичната администрация на Великобритания.

В проучването участваха 5 883 служители от всички видове и нива на администрацията. В сравнение с проучването през миналата година, в което участваха 6246 служители.

 

Details
  • Автор: д-р Николай Николов, Анета Тушева, Сава Стефанов
  • Година на публикацията: 2020