Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с Мая Лазарова от Държавна агенция "Eлектронно управление", с която разговаряме за Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година, относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, и приложимостта ѝ в българската държавна администрация. Какви са изискванията към администрацията, сроковете, в които трябва да приведат уеб сайтовете си в съответствие с директивта и каква е ролята на ДАЕУ? =>                                         

Полезни линкове:

Директива (ЕС) 2016/2102

Хармонизиран стандарт за уебсайтовете и за мобилните приложения

WCAG 2.1

Достъпност на уеб сайтове и мобилни приложения, ДАЕУ

 

Може да изпращате въпроси, коментари или предложения за теми и ескперти, които бихте искали да чуете в предаването на digital@ipa.government.bg

Published on: Friday, October 30, 2020 - 15:02