Alt

В днешния епизод ще Ви запознаем с доц. Евгени Евгениев, който отговаря за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. Какво е представянето на България в сферата на иновациите и научните изследвания в Европа? Каква е ролята на държавата и кои са основните играчи в иновационната екосистема? Как България може да подобри своето представяне? Кои са секторите от икономиката и кои региони в страната може да се превърнат в иновационни двигатели за икономическия растеж?

 

Published on: Friday, January 22, 2021 - 16:20