04 February 2021

На 17 февруари 2021 г. ще се проведе голям международен онлайн форум, организиран от Австрийския CAF Ресурсен център.

Събитието е посветено на 20ия юбилей от създаването на Европейския модел за качество – CAF за публичната администрация. В него могат да участват национални CAF кореспонденти, експерти по CAF – от публичната администрация и академичните среди и всички лица, заинтересовани по въпросите на качеството и управлението на промените в публичния сектор. В рамките на форума ще се обсъди историческото развитие на модела, силното въздействие на CAF върху реформите в публичната администрация и перспективите за неговото по-нататъшно развитие. Ще бъде представена и новата книга „Подобряване/трансформиране на публичната администрация с CAF“. Форумът се провежда на английски език.

Каним представители на българската администрация с интерес към тематиката да се включат във форума като директно се регистрират на посочения в Програмата на форума сайт.