Провеждането на обучения по Каталог 2014

15 April 2014

Провеждането на обучения по Каталог 2014 ще започне през втората половина на м. май. До 5 май администрациите ще получат график за обученията по този каталог за периода 26.05 – 11.07.2014 г. За обученията след този период ще бъде изпратен допълнителен график.