Институтът по публична администрация организира на 18-19 юни 2014 г. в гр. Кърджали семинар на тема „Споделяне на опита в доброто управление на регионалните здравни инспекции“

25 June 2014

Институтът по публична администрация (ИПА)в сътрудничество с Министерство на здравеопазването и Националният център по обществено здраве проведе на 18-19 юни 2014 г. в гр. Кърджали семинар на тема „Споделяне на опита в доброто управление на регионалните здравни инспекции“.

Това е първият форум от новата програма на ИПА „Споделяне на добри практики“. Тази програма цели да се постави акцент върху обсъждането на практическите проблеми в работата на българската администрация и търсене на тяхното решение чрез обмяна и разпостранение на добър опит, постигнат в български структури и организации.

Основна тематика на посочения семинар бяха добри управленски практики  в работата на регионалните здравни инспекции. Доц. д-р Жени Стайкова представи положителния опит на РЗИ Кърджали в прилагане системата за качество ISO 9001 и ролята й в подобряване на управлението и организацията на работа за цялата администрация. Главният секретар на РЗИ Кърджали Петя Папазова презентира практиката на регионалната инспекция за внедряване на системата за управление на безопасност и здраве при работа по стандарт BS OHSAS 18001. При активен интерес бяха обсъдени практиките на РЗИ при кризисни ситуации  - директорът на РЗИ Хасково д-р Соня Димитрова сподели техния опит за реакция при наводнения, а зам. директорът на РЗИ Бургас д-р Вергиния Цанова - опита на регионалната инспекция в кризисния мениджмънт при терористичния акт на летище Бургас през 2012 г. В дискусията се включиха и други участници в семинара – РЗИ Перник се присъедини в обсъждането на кризисния мениджмънт при природни бедствия като представи поуките от земетресението в Перник,  обсъдени бяха и отговорностите на РЗИ при бежанската криза, обмени се опит в управлението на проекти по ОПАК и бе представен международния проект „Безопасност на пациентите“.

 

В семинара участваха представители на РЗИ на управленско ниво – директори, зам.директори и главни секретари. Всички те дадоха висока оценка на практическия и специализиран подход в посочения семинар и приветстваха новата програма „Споделяне на добри практики“ като изразиха надежда ИПА успешно да я развие и задълбочи.