Устойчивост на Е - управлението в България
Alt
Description

Презентация на Боян Жеков, лектор в ИПА относно устойчивостта на електронното управление в България.

Details