Изпратен график за обученията в ИПА до края на годината

15 October 2014

До 14.10.2014 г. на всички администрации е изпратен график за обученията в ИПА до края на годината. Ако някоя администрация не е получила график, нека да сигнализира за това на или на тел.: 02/940-29-57. ИПА очаква, че лицата за контакт от съответните администрации своевременно ще информират служителите за участието им в планираните обучения.