09 January 2015

Публикуван е новият Каталог на ИПА за 2015 г. С него Институтът отбелязва 15 години от своето създаване. Каталогът ще откриете в рубриката „Обучения“ на сайта на ИПА.