06 February 2015

Покана за участие в Европейския конкурс за добри практики в публичния сектор- EPSA 2015

Краен срок 17 април2015

Европейският институт по публична администрация(EIPA) обява процедурата по изпращане на предложения за конкурса EPSA 2015за открита. Крайният срок за кандидатстване е 17 април2015.
Искаме да поканим иновативни и ефикасни организации от Европа, които да представят тяхната работа и да се приобщят към Европейската мрежа за качество в публичния сектор.
Под общата тема „Публичния сектор като партньор за по-добро общество, EPSA 2015ще представи и награди практики от Европейския публичен сектор, които включват администрацията като партньор в  създаването и предоставянето на споделени публични услуги, иновации в управлението на познанието и лидерството, както и оптимизация при работата и управлението на публичните разходи.

EPSA 2015 е открит към Европейския публичен сектор, представляващ всички административни нива (наднационални и национални), както и представители на публично-частни партньорства, държавни предприятия, агенции и други.Водещата организация трябва да бъде институция или служба, представител на публичния сектор. Други кандидати (участващи в консорциум или партньорство) могат да бъдат например: частни компании, полудържавни институции, НПО или други обучителни институции.

Моля да изгледате и филма EPSA 2015, който съдържа послание към всички кандидати от г-н Гай Ферхофщат, председател на съвета на управителите на ЕИПА.

Подробна информация за EPSA 2015 (покана, допустими кандидати, начин на кандидатстване и др.) ще намерите на адрес:www.epsa2015.euКандидатите могат да се регистрират и изпратят формите за кандидатстване през същата интернет страница.

За контакти  EPSA 2015: e-mail: , тел.: 0031 (0) 43 32 96 278.

С уважение,

Екип на EPSA 2015

 

 

call_epsa2015.pdf

epsa_brochure_web.pdf