Бенчмаркинг срещи в Лондон – награда за добра практика

09 July 2015

В края на юни 2015 г. служители от Националния осигурителен институт участваха в практически бенчмаркинг в Департамента за работа и пенсии (Department for work and pensions) в Лондон. Тази работна визита беше награда за номинираната в конкурс на ИПА за 2014 г. добра практика на НОИ „Е-обмен между НОИ и Агенция по заетостта“, реализирана от екип с ръководител Георги Юруков – гл. секретар на НОИ. В рамките на различни срещи с представители от DWP бяха изложени примери за електронни услуги, които структурата предоставя на своите потребители, както и добри практики и предстоящи инициативи, които имат за цел да оптимизират работата и да подобрят административното обслужване. Основен акцент в срещите беше стремежът към електронизация на дейността, което е ключов приоритет и в модернизирането на българската администрация. В хода на проведените дискусии беше обменен полезен опит и идеи за нови добри практики.

 

Срокът за изпращане на предложения за участие в конкурсите за добри практики за 2015 г. е 15 септември. Повече информация за конкурсите можете да откриете в Каталог 2015 г., както и на сайта на ИПА:

http://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki . http://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki-0

Очакваме Вашите добри практики!