1. Конкурс за иновативни практики в доброто управление

 

Този конкурс е за управленски решения и практики, които са подобрили значително дейността на отделно звено или на цяла администрация в някоя от следните области:

 

·         Административно обслужване

 

Пример: Въведени стандарти за обслужване (системи за обратна връзка, изследване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса), улеснен достъп до административно обслужване, намалени срокове и разходи за административно обслужване, намалена административна тежест за гражданите и бизнеса и др.

 

·         Работа със заинтересованите страни

 

Пример: Инициативи, свързани с повишена информираност и ангажиране на гражданите и бизнеса, създадени предпоставки за граждански контрол и повишена отчетност и прозрачност на институциите и др.

 

 

2. Конкурс за иновативни е-решения и практики

 

Електронизацията на административната дейност е една от насоките за модернизиране на българската администрация. Чрез организирането на този конкурс ИПА цели да популяризира иновативни електронни решения  на централни и териториални администрации и да насърчи тяхното по-широко прилагане в други администрации.

 

Пример: Обмен на данни между администрации, осигурена съвместимост на административни информационни системи, надграждане на информационни системи, прилагане на онлайн решения за открито управление и др.

 

 

Сборник с добри практики от дейността на администрациите от Конкурси 2015

 


Видео клип за популяризиране на конкурсите за добри практики 2015

Видео от церемонията по награждаване на конкурсите за добри практики 2015