24 August 2015

В секция Публикации е публикуван първи брой на електронния бюлетин на ИПА. Бюлетинът е периодично издание за разпространение на иновации в административната дейност, информация за предстоящи събития на ИПА и др.

Първият брой на бюлетина е посветен на Инициативата за отворени данни в държавната администрация.