08 October 2015

Институтът по публична администрация започна внедряването на Общата рамка за оценка (CAF) във версията, която е предназначена за сектор Образование. Това е инструмент за цялостно управление на качеството в администрацията, който е разработен с подкрепата на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт и се прилага от 2000 г. 

Очаква се самооценката да обхване последните 3 години от работата на Института и да завърши в края на 2015 година с план за изпълнение на мерки за усъвършенстване. Вече е създаден екип на Института, който премина обучение и започна работа по самооценката.

Над 4000 организации в Европа прилагат модела CAF. За по-широкото му прилагане в държавната администрация на България през 2016-2020 г. в Оперативна програма „Добро управление“ са предвидени целеви средства, а създаденият в ИПА ресурсен център по CAFще подпомага активно този процес.

 

CAF_2013_bg_e-book