Стратегии за влияние и лобиране в ЕС (Stratégies d’influence et de lobbying dans l’Union européenne)

19 November 2015

На 18 ноември 2015 г. ИПА проведе семинар на тема „Стратегии за влияние и лобиране в рамките на ЕС“, предназначен за държавни служители-франкофони. Обучението е първото франкофонско мероприятие по проект „Национални франкофонски инициативи“ за 2015 г. по програмата на Международната организация по франкофония “Френският език в международните отношения“. Домакин на събитието беше Френският институт.

Обръщение към участниците направиха изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов и Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Република Франция в България.

Темата за лобирането  беше представена от г-жа Елеонора Веткаре – консултант към Европейската комисия и експерт с богат опит в лобирането. Обучението премина при голям интерес, за което свидетелстват и обратните връзки от участниците.

Обучението беше организирано в партньорство с Националното висше училище по администрация (ENA).

 

Презентацията от семинара може откриете тук:

 

Проявяващите интерес към тематиката, също така могат да ползват препоръчаните от лектора издания:

·         Brussels versus the Beltway, Christine Mahoney;

·         The Passage to Europe, Luuk van Middelaar

 

Следващите две мероприятия по проекта ще се състоят на 24 и 25 ноември 2015 г. във Френски институт от 15.00 до 17.00 ч.:

1. Видео-конференция на тема: „Добро управление в перспективата на Председателството на България на Съвета на ЕС“ – на 24.11.2015 г.;

2.  Конференция на тема: „Навременна подготовка за Председателството на България на Съвета на ЕС“ – на 25.11.2015 г.

 

ИПА изказва специалната си благодарност на Френски институт за подкрепата и съдействието за провеждането на тези мероприятия.

  

 

 

Le 18 novembre 2015 l’IAP a tenu un séminaire sur le thème « Stratégies d’influence et de lobbying dans l’Union européenne », destiné aux fonctionnaires-francophones bulgares. La formation est le premier événement francophone sur le projet « Initiatives nationales francophones » pour 2015 dans le cadre du programme de l'Organisation internationale de la Francophonie « La langue française dans les relations internationales ». Le séminaire a eu lieu à l’Institut français.

 

Une adresse aux participants ont fait le Directeur exécutif de l'IAP M. Pavel Ivanov et Son Excellence M. Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur de France en Bulgarie.

Le thème de lobbying a été présenté par Mme Eleonora Wäktare, consultant pour la Commission européenne et un expert avec une vaste expérience en matière du lobbying. La formation a eu un grand intérêt, comme en témoignent les commentaires des participants.

La formation a été organisée en partenariat avec l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

 

La présentation du séminaire peut être trouvée ici:

 

Les intéressés par le sujet peuvent également utiliser les éditions recommandées par l’intervenant, comme suit:

  • Brussels versus the Beltway, Christine Mahoney;
  • The Passage to Europe, Luuk Van Middelaar

 

Les deux prochains événements sur le projet se tiendront les 24 et 25 novembre, 2015 à l'Institut français de 15h00 à 17h00:

 

1. Vidéo-Conférence « Bonne gouvernance dans la perspective de la Présidence de la Bulgarie à l'UE » le 24 novembre 2015;

2. Conférence: « Anticiper la préparation de la Bulgarie à la Présidence du Conseil de l'UE » le 25 novembre 2015.

 

IAP exprime sa gratitude spéciale à l'Institut français pour l'appui et la coopération pour la réalisation de ces activités.