Антикорупция

За подаване на сигнал за корупция: 

02 940 2556,

 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

СПИСЪК на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ, подадени от служителите на ИПА