12 January 2016

Уважаеми колеги,

От началото на 2016 година Институтът по публична администрация започва да работи с нова информационна система за управление на обучението.

Във всяка заявка за обучение за професионално развитие има задължителни за попълване полета - ЕГН, телефон и e-mail на курсиста. ИПА е регистриран като администратор на лични данни. Препоръчваме Ви  да събирате тези данни още в началото на работата по изготвяне на Годишните планове за обучение.

В края на м. януари по e-mail ще получите потребителско име и парола на Вашата администрация с активиран достъп за въвеждане на електронни заявки, както и инструкция за работа в новата информационна система на Института.

Каталогът за 2016 г. e публикуван на интернет страницата на Института тук. В него ще намерите и новия образец на заявка за обучение за служебно развитие. Заявките за това обучение, както и за обучение по поръчка,  ще се подават само на хартиен носител. Всички останали заявки ще се подават единствено  по електронен път в новата информационна система на Института.