Магистърски програми за обучение на държавни служители в Република Корея

26 April 2016

Република Корея чрез Корейския институт за развитие (KDI) и Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предоставят възможност за едногодишно обучение в магистърска степен за български държавни служители по следните специалности:

-  Master of Public Policy (MPP)

-  Master of Development Policy (MDP)

Програмата Master of Public Policy (MPP) е насочена към постигане на следните цели:

-          Разширяване на компетенциите в областта на планирането на политики, анализ и изпълнение в областта на икономическата и социалната политика

Списък с изучаваните дисциплини може да намерите тук: https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/internaional/programs

Програмата Master of Development Policy (MDP) е насочена към постигане на следните цели:

-          Изграждане на капацитет в проектирането и изпълнението на икономическа и социална политика в развиващите се страни

Студентите се обучават в областта на официалната помощ за развитие и международното развитие.

Списък с изучаваните дисциплини може да намерите тук: https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/internaional/programs

Списък на документите за кандидатстване:

1.      Попълнена форма за кандидатстване – попълва се и се подава електронно на https://apply.kdischool.ac.kr/

2.      Мотивация – приложен формуляр по-долу; Изпраща се на хартиен носител до KDI

3.      Заверено (сертифицирано) копие на академична справка на английски език с всички изучавани дисциплини;  https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/application_guideline

4.      Заверено (сертифицирано) копие на всички дипломи от придобити степени на висше образование, преведени на английски език и заверени от обучаващите институции;

https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/application_guideline

5.      Препоръки – необходимо е да бъдат изпратени 2 препоръки, които предоставят информация за академични и професионални постижения; Формата е приложена по-долу. Изпраща се на хартиен носител до KDI

Препоръчителни документи:

6.      Официално копие на сертификат за владеене на английски език от изпит: TOEFL, TOEIC, IELTS, TEPS

Ако имате придобита диплома за образователна степен, преподавана на английски език, дипломата може да послужи за удостоверяване на ниво на владеене на език.

7.      Служебна бележка за удостоверяване на служебно положение – приложена е по-долу. Кандидатите за стипендия Seoul G20 задължително я попълват.

 

Крайният срок за подаване на електронни и хартиени документи е 25 май 2016 г. Всички хартиени документи се изпращат в един плик до KDI School of Public Policy and Management

263 Namsejong-ro, Sejong, Republic of Korea, 30149, Международен отдел за прием на студенти (The Office of Admissions). Кандидатите имат право да подават форми за кандидатстване само в една от двете програми. Подаването на апликации за двете програми ще се счита за нарушаване на правилата на училището по публична политика. 

 

Институтът по публична администрация координира инициативите за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация и следва да бъде информиран за служителите, които подават кандидатури от България.

employment_verification.doc

statement_of_purpose.doc

recommendation_form.doc