На 5 декември в клуб „Перото“ на НДК, заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.  Рейтингът е определен въз основа на онлайн самооценка по показатели за учеща организация, проведена сред повече от 60 централни и териториални администрации, които предстои да въвеждат европейския модел за качество CAF.  Разработването и прилагането на инструмент за такава самооценка е резултат от проект на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, който е реализиран в периода април-октомври 2016 г. с цел да се популяризира и насърчи прилагането на съвременни начини на учене на работното място.

 

Събитието беше откито от изпълнителния директор на ИПА, г-н Павел Иванов, който подчерта иновативния характер на тази инициатива на Института. Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение международна дейност и проекти“ в ИПА, представи накратко основните цели и резултатите от изпълнението на проекта, като подчерта, че намерението на Института е от 2017 г. въпросникът за самооценка да бъде предоставян на всяка администрация, която желае да се  оценява и развива като учеща организация. Значението на учещата организация и нейните съществени характеристики бяха разяснени от г-н Николай Николов – дългогодишен лектор на ИПА и експерт по организационно консултиране. Той представи и структурата на въпросника за самооценка, който включва близо 50 характеристики на учащата организация, групирани в три основни групи показатели.

 

Въз основа на резултатите по всички показатели е определена глобална оценка за всяка администрация и рейтинг на учащите организации за 2016 г., начело на който са:

 

Първо място: Община Велико Търново.  

 

Второ място: Регионално управление на образованието - Варна

 

Трето място: Регионално управление на образованието - Сливен

 

На церемонията присъства  зам.-кметът на община Велико Търново,   проф. Георги Камарашев  и секретаря на общината г-жа Мина Илиева, които изразиха своето вълнение от получената награда и изказаха подкрепа си към инициативата на ИПА.

 

За постигнати високи резултати по отделните показатели бяха наградени и следните администрации:

 

Ø  По показател„Среда стимулираща ученето“ - Община Ружинци, като наградата прие г-н Пламен Гацов - главен секретар на общината.

 

Ø  По показател„Наличие на процеси и практики на учене“ - Изпълнителна агенция  „Железопътна администрация“.

 

Ø  По показател„Лидерство, което подкрепя ученето“ -  РУО-София град, представено от своя началник г-жа Ваня Кастрева и Община Ардино.

 

На всички администрации, участвали в провеждането на самооценката, е предоставен индивидуален доклад с обратна връзка за резултатите от нея, както и конкретни препоръки за развитие на климата за учене, управление на промяната и внедряване на иновации.