Откриваща пресконференция по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

30 January 2017

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

 

На 07.02.2017 г., вторник, от 10:00часа, в конферентната зала на х-л „Шипка“, гр. София, ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

 

Ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати. В пресконференцията ще вземат участие г-н Павел Иванов, Изпълнителен директор на Института по публична администрация, г-жа Анета Тушева, Директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в ИПА и Ръководител на проекта, представители от администрацията на Министерския съвет, както и служители на централни, областни и общински администрации.

 

С предварителната програма на събитието можете да се запознаете тук.