09 February 2017

 

На 8.02.2017 г. се проведе Заключителна среща по проект „Подкрепа за разработване и изпълнение на програма за обучение и развитие в областта на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“  Проектът е изцяло финансиран от Европейската комисия и изпълнен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с ИПА. Целта беше да се разработи програма за обучение по обществени поръчки, основно насочена към управляващите органи по оперативни програми (включително Сертифициращия орган и одитните органи), АОП и бенефициенти по оперативни програми на централно и местно ниво.

 

В срещата взеха участие представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, Министерски съвет, Агенцията по обществени поръчки, АДФИ, управляващите органи по оперативни програми, Столична община.

 

Срещата бе открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който благодари на Европейската комисия и на Министерски съвет за оказаната подкрепа при осъществяването на проекта, както и на екипа на ОИСР за изключително професионалния подход при разработване на програмата.

 

Резултатите от проекта бяха представени от неговия ръководител г-н Пауло Магина, началник-отдел „Обществени поръчки“ в ОИСР и г-н Питър Матиасон, координатор по проекта.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на програмата в сайта.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА Г-Н ПИТЪР МАТИАСОН