06 June 2017

Днес изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова и изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на обществените поръчки.

Споразумението е насочено към засилване на взаимодействието между двата органа с цел повишаване професионализма при възлагането на обществените поръчки. Дейностите, посочени в него, са свързани с разработване и прилагане на програми за обучение в областта на обществените поръчки, организиране на курсове, семинари, годишни форуми, работни срещи, осигуряване на лекторски екипи за провеждане на обученията, осъществяване на проекти или друга форма на двустранно сътрудничество.