22 June 2017

Между 11 и 16 юни Институтът по публична администрация (ИПА) беше домакин на 11 държавни служители от Туркменистан, по проект, финансиран от Европейската комисия – „Подкрепа за изграждане на капацитета на публичната администрация в Туркменистан“, дейност „Подкрепа на Академията за държавни служители за установяване на партньорства с професионални мрежи, участие в тяхната дейност и партньорство с институции за обучение на държавни служители в други страни“.

 

По време на гостуването си, туркменистанската делегация посети няколко държавни институции.

 

Експерти от ИПА представиха дейността му и споделиха добри практики със своите колеги от Туркменистан. Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов, представи структурата и проектите на Института, както и публичното управление, и политическа система в България. Гостите се запознаха с курсовте на Института, със системата за електронно обучение, както и с проекта за изграждането на Ресурсен център по CAF.

 

През втория ден от своето посещение,  делегацията посети Министерски съвет, където директора на дирекция „Модернизация на администрацията“ Красимир Божанов запозна гостите с реформата в публичната администрация.

 

В следващите дни гостите посетиха Националния институт по правосъдие, където се запознаха със съдебната система на страната и с проектите, в момента изпълнявани от НИП. Туркменистанските държавни служители имаха срещи и в Дипломатическия институт, и в катедра Публична администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

В следващите етапи на проекта, който е с обща продължителност от 48 месеца, ИПА ще продължи да подпомага основните дейности по проекта споделяйки добри практики, разработвайки методология за оценка на обучението, наръчник, за прилагане на методологията, обучителни програми и други.