16 October 2017
На 12 октомври изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов се срещна с група преводачи от различни езикови отдели на Генералната дирекция за писмени преводи в Европейския парламент, които превеждат от български език. Срещата е част от специализиран курс за подготовка на преводачи от дирекция “Писмен превод”, организиран от Европейския парламент във връзка с председателството на Съвета на ЕС, което България ще поеме за първи път в началото на 2018 г.
Срещата с Павел Иванов бе посветена на професионалната квалификация на българските държавни служители в контекста на българското председателство и в дългосрочен план.
Основната цел на това посещение е запознаване с приоритетите на правителството и с дневния ред на основните институции на Република България по време на председателството на Съвета. Такива посещения в държавата членка, която поема председателството на Съвета, се организират преди началото на всяко председателство и са насочени към преводачи, превеждащи от езика на тази държава членка. По време на тези посещения, преводачите успяват да вникнат по-добре в темите, по които се очакват по-голям брой документи за превод и свързаната с тях терминология.