30 October 2017
Alt

На 26 и 27 октомври експерти и лектори на ИПА се събраха в Боровец  за обсъждане на проекта на Каталог 2018. Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА  и Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ запознаха присъстващите с предложенията за нови обучения и с преструктурирането на основните програми. Предвижда се каталогът да бъде публикуван през декември 2017 година.

 

     

 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.