15 March 2018
Alt

 

 

Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) обявява прием на документи от чуждестранни граждани за своята Global IT Technology Program (ITTP). Отпускат се пълни  стипендии до 2 години за получаване на образователна степен „Магистър“ и до 3 години за получаване на образователна степен „Доктор“. Програмата е спонсорирана изцяло от правителството на Република Корея и е насочена към държавни служители и университетски преподаватели. Повече информация може да намерите в приложените файлове.

 

Срок за кандидатстване on-line: от 27 март до 17 април, 2018 г..

 

При проявен интерес за участие, моля свържете се с Кристина Андреева, главен експерт в ИПА: тел.: 02/ 940 37 58; e-mail:

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3