12 June 2018

Вторият брой на е-бюлетина на ИПА за 2018 годиан е посветен на Дигиталната администрация. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.