Среща на специалистите по човешки ресурси в публичната администрация - 2017г.