Райтинг на учещите администрации 2017 община Вълчедръм