Оценка на изпълнението
Alt
Description

Документът е създаден за нуждите на Финландската централна администрация. След 2006 г. в администрацията е въведена система за управление чрез индикатори за изпълнение. Основният инструмент на системата е държавния бюджет. Министерствата и правителството имат задължението на докладват ежегодно до Парламента в годишен окончателен доклад за изпълнение на политиките. Финландската администрация е изготвила това ръководство с намерението да споделя добрата практика със страните членки на ЕС и Европа.  

Details