Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол
Alt
Description

Концепцията е насочена към създаване на център, чрез който потребителите да имат достъп до услугите на възможно най-широк кръг администрации, като функционирането на центъра и съответно отношенията между администрациите и потребителите се реализират чрез два модела.

Details