Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол