31 May 2019

 

Институтът по публична администрация обявява прием за Лятна академия за млади лидери в публичната администрация 2019. Инициативата е краткосрочно практическо обучение за 30 държавни служители до 35 годишна възраст от централната и териториална администрация, което цели да предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал. 

 

Кандидатите следва да изпратят:

  • Есе на тема: „Дигитална трансформация – бъдещето на публичните услуги и на взаимодействието на администрацията с гражданското общество." (Как си представяте бъдещето на администрацията и на публичните услуги в контекста на дигитализацията, електронното управление и развитие на дигиталните умения? Кои са предизвикателствата пред ефективното въвеждане на публични електронни услуги и какви са възможностите за тяхното преодоляване? Какви иновативни идеи бихте предложили за реализиране на дигиталната трансформация и за развитие на дигиталните умения на администрацията? По какъв начин тези идеи ще подобрят връзката и комуникацията между публичната администрация и гражданското общество?
  • Актуална автобиография с включена подробна информация за доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;
  • Препоръка от прекия или контролиращия ръководител;

 

Комплектът документи следва да се изпрати до Габриела Савова, на имейл:  относно „Лятна академия за млади лидери“ .

 

Краен срок за подаване на документите: 28.06.2019

 

Подробна информация може да намерите тук

Интервю с участниците от Академия 2018 може да видите тук.