08 August 2019

Националният институт за политически науки в Япония (GRIPS) ообявява прием за магистърски и докторантски програми, започващи през есента на 2020 г. Обучението е предназначено за държавни служители, които работят в национална, регионална или международна институция, и за изследователи в областта на политическите науки.

GRIPS предоставя стипендии на изявени кандидати. За програмите започващи през есента на 2020 г. може да се кандидатства on-line в следните срокове:

  • Магистърски програми – до началото на декември 2019 г.
  • Ph.D.  програми –  до края на януари 2020 г.
  • Програма за публични финанси: до началото на март 2020 г.

 

Допълнителна информация за всички програми на GRIPS може да намерите тук.

 

Приложение с информация