12 July 2021

През първото полугодие на тази година в ИПА са организирани 376 обучения, в резултат на които са обучени общо 10 891 служители от държавната администрация на България. За сравнение, през същия период на миналата година броят на обучените е бил 10 391. Резултатите показват увеличение с близо 5%, което, на фона изключително трудните и динамично променящи се обстоятелства, е повод за удовлетворение на целия екип на института.

Очаквано, в условията на противоепидемични мерки заради COVID-19, най-голям е броят на служителите, участвали в курсове и форуми в изцяло електронна форма (е-обучение с лестор и е-модули за самообучение) – 8634, което е 79% от всички обучени. В изцяло присъствени курсове са обучени 1261 служители, а броят на обучените в курсове със смесена форма (присъствена и електронна) е 996.

На следващата диаграма е представено разпределението на участниците в зависимост от формата на обучение.

 

Наред с провеждането на курсове по нови теми, в ИПА беше въведена и нова по-гъвкава форма на обучение – хибридна, при която част от участниците в едно обучение се обучават присъствено в зала, а останалите участват в обучението онлайн. Това е израз на усилията на института да отговаря своевременно и адекватно, както на различните предпочитания на служителите, така и на възможностите на администрациите.

ИПА дължи благодарност за отличното партньорство на звената по човешки ресурси в държавната администрация, които в необичайни и трудни условия координираха участието на заявените служители в планираните обучения и така допринесоха за постигнатите високи резултати.

Повече информация за обученията през първото полугодие на 2021 г. можете да намерите в бр. 2 на електронния бюлетин на ИПА.