Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението