Информация за преместване на сървъра с информационната система

03 February 2016

Достъпът до информационната система на Института е възстановен.