Информация за преместване на сървъра с информационната система

Достъпът до информационната система на Института е възстановен.