Излезе брой 3 на е-бюлетина на ИПА за 2016 година

13 October 2016

Този брой на бюлетина е посветен на ученето на работното място. В него можете да прочетете за опита на Европейската комисия, ГД „ОХРАНА“ на Министерство на правосъдието  и др. организации, които прилагат алтернативи на формалното обучение в своята практика.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.