13 Октомври 2016

Този брой на бюлетина е посветен на ученето на работното място. В него можете да прочетете за опита на Европейската комисия, ГД „ОХРАНА“ на Министерство на правосъдието  и др. организации, които прилагат алтернативи на формалното обучение в своята практика.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.