Магистърски програми за обучение на държавни служители в Република Корея

31 January 2017

Република Корея чрез Корейския институт за развитие (KDI) и Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) предоставят възможност за едногодишно обучение в магистърска степен за български държавни служители по следните специалности:

  • Магистър по публична дипломация - Master of Public Policy (MPP)
  • Магистър по политика за развитие - Master of Development Policy (MDP)
  • Магистър по публично управление - Master of Public Management (MPM)

Основните теми, върху които са фокусирани програмите са публични политики, публична администрация, политики за развитие и международни отношения. На успешните кандидати се предоставя стипендия за обучение в рамките на избраната магистърска програма. Организаторите поемат разходите за самолетните билети, пълната такса за обучение и месечна стипендия.

Насоките за кандидатстване и конкретна информация с изисквания към кандидатите е публикувана в интернет страницата на KDI School of Public Policy and Management: https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/niied

 

Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2017г. Всички хартиени документи се изпращат до KDISchool of Public Policy and Management 263 Namsejong-ro, Sejong-si, 30149, Republic of Korea.

 

Институтът по публична администрация координира инициативите за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация и следва да бъде информиран за служителите, които подават кандидатури за участие в програмата. ИПА разпространява информация за програмите на KDISchool of Public Policy and Management. За конктретни въпроси по отношение на стипендия за обучение, изисквания за участие и др. информация следва да се използва посочената по-горе интернет страница.

 

Информационна брошура: kl-11-56-pril.pdf