Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА

Предмет: 
Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА
Пореден Номер: 
14
Статус: 
Прекратена
Дата на обявяване на поръчката: 
Friday, June 8, 2018
Крайна дата за подаване на документи: 
Monday, June 18, 2018
Крайна дата за отваряне на оферти: 
Tuesday, June 19, 2018
Документи: 
Дата: 
Friday, June 8, 2018
Дата: 
Friday, June 8, 2018
Дата: 
Friday, June 8, 2018
Дата: 
Friday, June 8, 2018
Дата: 
Friday, June 8, 2018
Дата: 
Wednesday, June 20, 2018
Дата: 
Wednesday, June 20, 2018